Wizyta Piotra Stępniaka


Dnia 19 września odbędzię się spotkanie podczas którego usługiwał będzie nam Piotr Stępniak wraz z zespołem
Będzie to spotkanie ewangelizacyjne o godzinie 16.00 w naszej kaplicy.
Dnia 20 września o godzinie 09.30 również w naszej kaplicy usługiwał będzie diakon Piotr Stępniak
Serdecznie zapraszamy