Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Skarżysku-Kamiennej został powołany w drugiej połowie 1992 roku i wpisany do rejestru Kościoła dnia 12.08.1992r. W tym czasie Zbór miał swoje nabożeństwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Placu Floriańskim w Skarżysku. Pierwszym pastorem Zboru był brat Józef. W latach 1993-2002 odbywały się uliczne ewangelizacje na Plantach za SDH, obok Domu Kultury a także w dzielnicy Skałka. W organizacji tych ewangelizacji pomagał nam Zbór w Starachowicach. W listopadzie 1999r.przenieśliśmy nasze nabożeństwa do Klubu Kolejowego Związkowiec. Od 2001 roku obowiązki pastora pełnił brat Mariusz. W 2002 roku Zbór zorganizował w Domu Kultury projekcję filmu pt. Jezus /wg Ewangelii Łukasza/. Film cieszył się dużym zainteresowaniem. Po seansie rozdawaliśmy Biblie, traktaty i zaproszenia na kurs biblijny. W prowadzeniu zajęć biblijnych pomagali nam kaznodzieje ze Starachowic. Kurs biblijny zakończył się uroczystym wręczeniem pamiątkowych egzemplarzy Słowa Bożego. Przez kilka lat nasza społeczność orgąnizowąłą ąkcję <Gwiazdkową niespodzianką>. Rozdawaliśmy świąteczne paczki dzieciom ze Skarżyska i z Bliżyna. W latach 2004-2007 nasza społeczność miała stałą kaplicę w budynku na ul. Legionów 48. Od grudnia 2005 roku Zbór prowadzony jest przez pastora Bogusława. Rozwijają się służby zborowe, za co wdzięczni jesteśmy Bogu. Naszą troską jest biblijne wychowanie dzieci i młodzieży. Pragniemy również aby nasz Zbór miał własny Dom Modlitwy.