Kazania Styczeń 2018

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Zawsze się radujcie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazania Grudzień 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Macieja (Tożsamość w Chrystusie)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Co składamy w darze naszemu Panu)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Czy wiernie stoje przy swoim Królu)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Chodzenie w miłości agape)

Kazania Listopad 2017

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Przemiana naszego serca)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Kobiety w Biblii)

Kazania Październik 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Mirosława (Wytrwanie przy Jezusie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Ireneusza (Boży zawodnicy)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława ()

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Czy wierzysz że Bóg może Cię ukoronować)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Jak działa Ewangelia)

Kazania Wrzesień 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Ireneusza (Pierwszy Bóg na tronie twojego życia)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Życie w obfitości w Jezusie Chrystusie)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Przykazania na co dzień)

Kazania Sierpień 2017

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Milion)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Seniora, Andrzej Czech (KZ Racibórz)

Kazania Lipiec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Sławka (KZ Starachowice)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Walka Duchowa w nas)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Walka Duchowa pomiędzy zakonem Bożym a zakonem grzechu)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Czy jesteśmy podobni do Pogan)

Kazania Czerwiec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Chrześcijanin-przykład dla świata)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Znak Bożego powołania)

Kazania Maj 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Pawła (W jakim miejscu jesteś)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Nehemiasz-sługa dobrego dzieła)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Pełna nauka apostolska i pełna wola Boża)

Kazania Kwiecień 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Działanie Bożej zasady w życiu człowieka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Cierpienie)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Błogosławieni którzy wierzą)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Posłuszeństwo wiary)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Niewzruszone Boże obietnice)

Kazania Marzec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Doświadczenie człowieka przez Boga)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Zazdrość)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Małe Rzeczy)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Chrystus jest wejściem do społeczności z Bogiem)

Kazania Luty 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (W jaki sposób budujemy Kościół)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Tracimy i otrzymujemy)

Kazania Styczeń 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Mechanizmy które prowadzą do zwiedzenia Kościoła)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Funkcja wiary)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg jest początkiem i końcem tym który rozpoczyna i zamyka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Bóg przywraca twoje utracone lata)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Wiara-dar Boży)