Kazania Pażdziernik 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Ireneusza (Boży zawodnicy)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława ()

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Czy wierzysz że Bóg może Cię ukoronować)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Jak działa Ewangelia)

Kazania Wrzesień 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Ireneusza (Pierwszy Bóg na tronie twojego życia)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Życie w obfitości w Jezusie Chrystusie)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Przykazania na co dzień)

Kazania Sierpień 2017

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Milion)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Seniora, Andrzej Czech (KZ Racibórz)

Kazania Lipiec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Sławka (KZ Starachowice)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Walka Duchowa w nas)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Walka Duchowa pomiędzy zakonem Bożym a zakonem grzechu)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Czy jesteśmy podobni do Pogan)

Kazania Czerwiec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Chrześcijanin-przykład dla świata)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Znak Bożego powołania)

Kazania Maj 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Pawła (W jakim miejscu jesteś)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Nehemiasz-sługa dobrego dzieła)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Pełna nauka apostolska i pełna wola Boża)

Kazania Kwiecień 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Działanie Bożej zasady w życiu człowieka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Cierpienie)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Błogosławieni którzy wierzą)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Posłuszeństwo wiary)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Niewzruszone Boże obietnice)

Kazania Marzec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Doświadczenie człowieka przez Boga)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Zazdrość)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Małe Rzeczy)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Chrystus jest wejściem do społeczności z Bogiem)

Kazania Luty 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (W jaki sposób budujemy Kościół)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Tracimy i otrzymujemy)

Kazania Styczeń 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Mechanizmy które prowadzą do zwiedzenia Kościoła)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Funkcja wiary)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg jest początkiem i końcem tym który rozpoczyna i zamyka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Bóg przywraca twoje utracone lata)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Wiara-dar Boży)

Kazania Grudzień 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Chrystus przyszedł dla mnie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg jest silniejszy niż człowiek)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg pozostaje wierny)

Kazania Listopad 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Jedność Ciała Chrystusa)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Czy Ty słuchasz)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Wypełnienie powołania)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 20 rozdział)

Kazania Październik 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Panie daj nam Ducha mądrości i objawienia i otwórz oczy serca naszego i uszy aby widzieć to co nie widzialne i słyszeć to co niesłyszalne)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Być gotowym i czujnym w złym czasie aby się ostać)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 19 rozdział)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Uczyń swój czas użytecznym)