Kazania Marzec 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Doświadczenie człowieka przez Boga)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Zazdrość)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Małe Rzeczy)

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (Chrystus jest wejściem do społeczności z Bogiem)

Kazania Luty 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Pastora Bogusława (W jaki sposób budujemy Kościół)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Tracimy i otrzymujemy)

Kazania Styczeń 2017

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Mechanizmy które prowadzą do zwiedzenia Kościoła)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Funkcja wiary)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg jest początkiem i końcem tym który rozpoczyna i zamyka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Bóg przywraca twoje utracone lata)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Wiara-dar Boży)

Kazania Grudzień 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Chrystus przyszedł dla mnie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg jest silniejszy niż człowiek)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg pozostaje wierny)

Kazania Listopad 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Jedność Ciała Chrystusa)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Czy Ty słuchasz)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Wypełnienie powołania)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 20 rozdział)

Kazania Październik 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Panie daj nam Ducha mądrości i objawienia i otwórz oczy serca naszego i uszy aby widzieć to co nie widzialne i słyszeć to co niesłyszalne)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Być gotowym i czujnym w złym czasie aby się ostać)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 19 rozdział)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Uczyń swój czas użytecznym)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rzeczy które dokonuje Bóg w Kościele)