Kazania Grudzień 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Bóg pozostaje wierny)

Kazania Listopad 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Jedność Ciała Chrystusa)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Czy Ty słuchasz)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Wypełnienie powołania)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 20 rozdział)

Kazania Październik 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Panie daj nam Ducha mądrości i objawienia i otwórz oczy serca naszego i uszy aby widzieć to co nie widzialne i słyszeć to co niesłyszalne)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Być gotowym i czujnym w złym czasie aby się ostać)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza 19 rozdział)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Uczyń swój czas użytecznym)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Rzeczy które dokonuje Bóg w Kościele)

Kazania Wrzesień 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Czy jesteś sługą gotowym na przyjście swego Pana)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Bezinteresowność)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Chrystus centrum naszego życia)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (O tym co uczynił Bóg dla człowieka)

Kazania Sierpień 2016

Swietokrzyskie Spotkanie Zborów ()

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Wesele Baranka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Chrystus w centrum życia)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Sąd Chrystusowy)

Kazania Lipiec 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Czy jesteś gotowy na podróż do wieczności)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Odrzucenie ciężarów i grzechów)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Właściwa postawa aby przyszło przebudzenie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Gdzie skarb twój tam i serce twoje)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Sianie i zbieranie)

Kazania Czerwiec 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Prawdziwe podobieństwo do Chrystusa)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Sprawiedliwość Boga)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Boża wierność)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Praktyczne zastosowanie Słowa Bożego)

Kazania Maj 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Pokonywanie depresji)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Ewangelizacja jako dzieło Ducha Świętego)

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Czy twoje życie jest godne ewangelii Chrystusowej)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Dążenie do sprawiedliwości)

Kazania Kwiecień 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana ()

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Uprawianie dobrego nasienia)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Miłość Boga do swojego ludu)

Kazania Marzec 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Kroczenie w prawdzie Bożej)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Jak oddawać cześć Bogu)

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Walka)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Filemon – Posłuszny sługa)

Kazania Luty 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Życie w Jezusie Chrystusie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Tytus wierny sługa ewangelii)

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Nigdy więcej)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Prawdziwe duchowe odrodzenie człowieka przejawia się w służbie)

Kazania Styczeń 2016

Kazanie wygłoszone przez Brata Radka (Żywa Wiara)

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Czy postanowiłeś iść za Jezusem)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie)

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Pozwól być obmytym bo nie będziesz miał udziału ze mną)

Kazanie wygłoszone przez Brata Tomasza (Nie jesteśmy sługami ale przyjaciółmi)

Kazania Grudzień 2015

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Nadzieja)

Kazanie wygłoszone przez Brata Bogusława (Dokonywanie właściwych wyborów w naszym życiu)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Mędrcy ze Wschodu)

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Żółci korzeń zgorzknienia)

Kazanie wygłoszone przez Brata Pastora Bogusława (Łaska i niedostatek)

Kazanie wygłoszone przez Brata Juliana (Boży pokój)

Kazania Listopad 2015

Kazanie wygłoszone przez Brata Kelvina (Głos Boga)

————————————————————————————————————————————————————————–

Usługa Służby Shalom z Oświęcimia

Kazanie wygłoszone przez Brata Romana

Kazanie wygłoszone przez Brata Piotra (Wykład o Izraelu)

————————————————————————————————————————————————————————–